RAZPORED VEROUKA 2016/17

  1. letnik: TOREK ob 15. in 16. uri v učilnici za cerkvijo
  2. letnik: PETEK ob 14. in 15. uri v učilnici za cerkvijo
  3. letnik: PONEDELJEK ob 15. in 16. uri v učilnici nad zakristijo
  4. letnik: PETEK ob 14. in 15. uri v župnišču
  5. letnik: PONEDELJEK ob 14., 15. in 16.15 uri v župnišču
  6. letnik: TOREK ob 14. in 15. uri v učilnici nad zakristijo
  7. letnik: ČETRTEK ob 14., 15. in 16.15 uri v učilnici nad zakristijo
  8. letnik: ČETRTEK ob 14. in 15. uri v župnišču
  9. letnik: TOREK ob 14. in 15. uri v župnišču

Mladinska skupina: mlajša v petek ob 20. uri, starejša v soboto ob 20. uri.

Verouk se začne v ponedeljek, 5. septembra 2016. Otroci prinesejo s seboj k verouku podpisano veroučno knjižico (spričevalo) in denar za zvezke ter učbenike. Vpis v prvi razred bo v torek, 6. septembra, ob 16. uri v župnišču. K vpisu starši pripeljite otroka in imejte s sabo podatke o krstu otroka (najdete v Družinski knjižici ali spominski listini, ki ste jo prejeli ob krstu vašega otroka). Če otrok ni krščen v naši župniji, prinesite s seboj krstno potrdilo iz župnije, kjer je bil krščen. Ko otroci začnejo obiskovati osnovno šolo, jih vpišite tudi k verouku.

Škale: vpis v 1. razred je v torek, 6. 9., ob 16. uri v župnišču. Verouk za 1. in 2. razred bo ob torkih (od 13. 9. dalje), ob 7. 30 v šoli v Škalah.

  Veroučni pripomočki delovni zvezek učbenik liturgični zv.
1. in 2. razred 8 € / 2 €
3. razred 10 € / 2 €
4. razred 4 € 8 € 2 €
5. – 9. razred / 8 € 2 €