17. – 24. december 2017

Posted by:

Svete maše:
17. 12.  NEDELJA

 

 

3. adventna

Janez de Matha, redovni ustanovitelj

 

ob 7.30 za žive in + župljane

in za + Zofijo in Eda Kuharja, Karla Miklavžina in sor.

ob 9.00 v Škalah za + Franca in Ivanko Koren, obletnica,

za + Angelo, Stanislava in Alojza (obl.) Glinška ter Ivana Kelherja

in za + Angelo Delčnjak, 30. dan

ob 9.00 v Cirkovcah za + Silva Avberška, osmina,

za + Silvo Venta

in za + Antonijo Sadek

ob 10.30 za + Danija (obletnica) in Eriko Žlof

in za + Marijo Cevzar, obletnica

ob 19.00 za + Kasteličeve
18. 12.   PONEDELJEK

Gacijan, misijonar

ob 19.00 v zahvalo

in za zdravje

19. 12. TOREK

Urban V., papež

ob 12.00

 

ob 19.00

za + Edvarda Volka, pogrebna

za + Štefana Felicijana in za zdravje

20. 12.   SREDA

Dominik, opat

ob 19.00 v zahvalo in priprošnjo Sv. Družini

in za + Ivana Irnarja

21. 12.  ČETRTEK

Peter Kanizij, c. uč.

ob 19.00 za + Božidarja Goloba

in za + Mimiko Bizjak in starše

22. 12. PETEK

Frančiška Cabrini, red. ustanoviteljica

ob 9.00 v Domu v dober namen
ob 19.00

 

za + Ano, Vinka in Jožeta Trinkausa

in za + Vinka Hudovernika (obl.) in Marijo Dolynka

23. 12.  SOBOTA

Janez Kancij, duh.

ob 19.00 nedeljska za + Rudija Pavška

in za + Janeza Anclina, obletnica

24. 12.  NEDELJA

 

 

4. adventna

Adam in Eva,

prastarši

 

SVETI VEČER

 

ob 7.30 za žive in + župljane
ob 9.00 v Škalah za + Angelo Delčnjak

in za + Janeza Meža

ob 10.30 za + Petra Divkovića

in za + Pava Šljivića, Marjana in Ružo

ob 16.00 v Domu v dober namen
ob 18.00

 

ob 21.00

 

ob 21.00

 

ob 21.00

 

opolnoči

 

 

 

 

 

opolnoči

za + Jožeta Karničnika

 

v Cirkovcah za + Antona in Slavko Plazar

v Plešivcu za + družino Jan in za + Tonetove

v Šenbricu za žive in + trikraljevske kolednike

v Šmartnem za + starše Pantner, Špeh, Špital, Albino Lipičnik in Igorja Pirmanška

v Škalah za + Slavka Pocajta, obletnica

Druga oznanila in dogodki:

DEVETDNEVNICA PRED BOŽIČEM – Vabljeni k božični devetdnevnici, ki je bližnja priprava na Božič, praznik Jezusovega rojstva. Za veroučence v času devetdnevnice ne bo rednega verouka, ampak se namesto veroučne ure tisti dan, ko bi imeli sicer verouk (ali kak drug dan), udeležijo božične devetdnevnice. Devetdnevnica je vsak večer ob 19. uri. Otroci, ki v sklopu verouka niso bili pri sv. spovedi, naj pridejo k spovedi pol ure pred sv. mašo, ko bo možnost za sv. spoved. K devetdnevnici vabljeni tudi ostale dni. Redni verouk bo po prazniku treh kraljev (od 8. 1. 2018 naprej).

Možnost za sv. spoved je ob delavnikih pol ure pred sv. mašo in ob nedeljah pred in med svetimi mašami. Pravočasno pristopite k sv. spovedi pred prazniki. Prav tako pravočasno sporočite, če želite obisk bolnikov za spoved in obhajilo na domu pred prazniki.

RADIJSKA ODDAJA – V nedeljo, 24. 12. 2017, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje razmišljanje o svetem večeru in Božiču; pripravila ga bosta Miran in Irena Aplinc. Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na www.radiovelenje.com)!

Martinova oznanila 17.12.2017

0
  Povezane objave
  • No related posts found.