Veliki teden 2013 (24.-31. marec)

Posted by:

Svete maše:

24. 3.

NEDELJA

6. postna – cvetna

ob 7.30 za župljane
ob 9.00 v Škalah za † Jožefa Pouha, Jožefa Grčarja in Jožefa Čepina

in za † Antona Tamšeta in Milko ter Slavka Vovka

ob 10.30 za Jožeta Krka, Ano Škrbot in Marijo Škrubej ter družino Riga in za Ano in Gvida Špeha, obl.
ob 12.00 v Plešivcu za † Alojza Bezjaka in Žlajferjeve

in za † Antona in Frančiško Lepko

ob 14.30 v Cirkovcah za † Franca Aubrehta
ob 19.00 za † Eda Pušnika, obl.

25. 3.

PONEDELJEK

Gospodovo oznanjenje

ob 19.00 za  Marijo in Janeza Anclina

26. 3.

TOREK

sv. Evgenija, mučenka

ob 16.00 v Škalah za  Ivana Arliča, pogrebna
ob 19.00 za  Lovrenca in Frančiško Lenart

in za  Valterja Hriberška, 30. dan

27. 3.

SREDA

sv. Peregrin, redovnik

ob 7.00 za  Marijo Rejc

28. 3.

VELIKI

ČETRTEK

spomin Jezusove zadnje večerje

– postavitev evharistije in posvetitev prvih duhovnikov

ob 19.00 za  duhovnike iz naše župnije in za nove duhovne poklice in za  Igorja Pirmanška (obl.) in starše

–       po maši prenos Najsvetejšega na oljskogorski oltar in molitvena ura pred Najsvetejšim

29. 3.

VELIKI PETEK

spomin Jezusovega trpljenja in smrti na križu;

STROGI POST

ob 9.00 v Domu križev pot in obhajilo (namesto prvega petka)
ob 19.00

 

 

besedno bogoslužje, češčenje križa, obhajilo

ni sv. maše! – po obredih križev pot in češčenje Najsvetejšega v Božjem grobu

30. 3.

VELIKA SOBOTA

Jezus leži v grobu – hodimo molit k Božjemu grobu

ob 7.00 blagoslov ognja in vode
Na podružnicah bo blagoslov ognja in vode skupaj z blagoslovom jedil:
ob 9.00 v Škalah
ob 9.45 v Plešivcu
ob 10.30 v Cirkovcah
ob 11.00 v Šenbricu in v Domu
od 12.00 v župnijski cerkvi; vsako uro – od 12.00 do 17.00
ob 19.00 velikonočna vigilija: blagoslov velikonočne sveče

in obnovitev krstnih obljub;

sv. maša za  Marjana in Franca Vrčkovnika

in za  Silvestro Zupančič, osmina

31. 3.

VELIKA NOČ

praznik Jezusovega vstajenja

 

ob 7.00 vstajenjska procesija in sv. maša za župljane

in za † Franca Skaza, obl.

ob 9.00 v Škalah za † starše Julijano, Ivana in Marijo Virbnik in za † Ivana Arliča, osmina
ob 10.30 za † Novinškove in Esove starše in za zdravje
ob 10.30 v Cirkovcah za zdravje
ob 12.00 v Plešivcu za † Bernarda Borovnika in sorodnike

in za † Zdravka Tamšeta, Tamšetove in Ježovnikove ter Mirana Koželja in Jožeta Petka

ob 19.00 za † Rajka Vavha (obl.) in Terezijo Kupnik
Druga oznanila in dogodki:
  • V župnijski cerkvi bo možnost za sv. spoved do velikega četrtka vsak dan pol ure pred sv. mašo. Na veliki četrtek in petek zvečer bo spovedovanje pol ure pred obredi, med obredi in po njih, na veliko soboto pa med blagoslovi jedil in pred velikonočno vigilijo. Med vigilijo ne bo spovedovanja. Poskrbite pravočasno za spoved pred praznikom. Za spoved in obhajilo bolnikov in ostarelih na domu javite pravočasno – osebno ali po telefonu.
  • V duhu Jezusovega povabila učencem na Oljski gori: »Ostanite tukaj in bedite z menoj!« bo na veliki četrtek zvečer po obredih in molitveni uri na oljskogorskem (stranskem) oltarju izpostavljeno Najsvetejše do polnoči. Člani raznih skupin bodo poskrbeli za molitev in bedenje v tišini, vsi pa ste vabljeni k sodelovanju.
  • Na veliki petek po križevem potu bo izpostavljeno Najsvetejše pri Božjem grobu do 22. ure – vabljeni k skupni ali osebni molitvi k Božjemu grobu (prav tako tudi v soboto med blagoslovi jedil).
  • V velikem tednu in tednu po veliki noči za veroučence ne bo verouka. V teh dneh ima prednost praznovanje velike noči, zato veroučenci skupaj s starši vabljeni k obredom velikega četrtka, petka in sobote ter k praznovanju Kristusovega vstajenja z nedeljsko mašo.
  • Za nenaročnike je na voljo dvojna velikonočna številka Družine, kupite jo lahko zadaj pri izhodu iz cerkve (cena: 3,40 €).
  • Za naročnike je na voljo nova številka Ognjišča za april.
  • S sobote na nedeljo prestavimo uro na poletni čas (eno uro naprej).
0
  Povezane objave
  • No related posts found.