SKUPINE V ŽUPNIJI V PASTORALNEM LETU 2016/17

Posted by:

Verska vzgoja in uvajanje v krščanstvo ni naloga samo za otroke in mladino, ampak gre za vseživljenjsko delo in oblikovanje. Ob redni skrbi za molitev, branje Svetega pisma, prejemanje zakramentov in obhajanje nedelj in praznikov z udeležbo pri sv. maši k temu pripomore tudi sodelovanje in oblikovanje v različnih skupinah. Ob začetku pastoralnega leta vabljeni, da najdete kaj zase in za svojo osebno rast, pa tudi za aktivno vključevanje v življenje in delo naše župnije, za sooblikovanje bogoslužja in pomoč ljudem v stiski.

MLADINSKA SKUPINA – srednješolska skupina ima redna srečanja ob petkih zvečer ob 20. uri, študentska skupina pa ob sobotah zvečer ob 20. uri v župnišču.

PEVSKI ZBOR – Otroški pevski zbor ima vaje ob nedeljah ob 9.30 v učilnici nad zakristijo in nato prepeva pri sv. mašah ob 10.30. Odrasli mešani pevski zbor Martinčki ima pevske vaje ob petkih ob 20. uri v učilnici nad zakristijo in prepeva pri jutranjih nedeljskih sv. mašah. Oba zbora vabita v svoje vrste nove člane, ki imajo veselje do petja in so pripravljeni s tem talentom častiti Boga pri bogoslužjih.

BIBLIČNA SKUPINA – V župniji sta dve biblični skupini. Prva se dobiva vsak drugi in četrti ponedeljek v mesecu po večerni sv. maši v župnišču – uvodno srečanje je v ponedeljek, 26. 9., po maši. Druga skupina se dobiva v Škalah ob torkih zvečer od novembra do velike noči – termin prvega srečanja bo objavljen v začetku novembra.

MOLITVENA SKUPINA – Skupina se zbira in organizira molitev vsak dan pol ure pred sv. mašo, ob četrtkih pa uro in pol pred sv. mašo v župnijski cerkvi. Vsak četrtek pa je po večerni sv. maši možnost češčenja Najsvetejšega v tišini.

SKUPINA »JOŽEFOVI MOŽJE« je namenjena samskim, poročenim, ločenim … možem in fantom. Srečanja so enkrat mesečno, na tretji četrtek v mesecu ob 20. uri v župnišču. Naslednje srečanje bo izjemoma na drugi četrtek v oktobru, 14. 10., ob 20. uri.

ZAKONSKE SKUPINE – V župniji delujejo štiri zakonske skupine, ki se dobivajo enkrat mesečno, a so zaradi narave dela zaprtega tipa. Vsi, ki bi želeli sodelovati v zakonski skupini, poiščite še kak podobno misleč zakonski par in dajte pobudo za novo skupino.

»MARIJINO DELO« – Skupina deluje po vzoru ustanoviteljice Chiare Lubich in se zbira prvo sredo v mesecu ob 18. uri v župnišču.

SKAVTI – Otroci in mladostniki (8 – 21 let) se zbirajo v treh različnih skavtskih starostnih skupinah. Uvodno srečanje bo v soboto, 8. oktobra, ob 9. uri pred cerkvijo v Šaleku.

KATEHUMENAT – Vsi odrasli, ki iz kakršnih koli razlogov niste prejeli zakramentov uvajanja v krščanstvo in bi se želeli pripraviti na prejem krsta, obhajila in birme, se do začetka oktobra prijavite v župnišču, da se dogovorimo za srečanja in pripravo na zakramente.

MINISTRANTI, BRALCI BOŽJE BESEDE in drugi liturgični sodelavci imajo priložnostna srečanja.

PROSTOVOLJCI ZA KARITAS, ZA ČIŠČENJE IN UREJANJE VEROUČNIH PROSTOROV … – Kdor je kakor koli pripravljen dati na voljo kakšno uro svojega prostega časa v ta namen, vedno dobrodošel.

0
  Povezane objave
  • No related posts found.