Veroučno gradivo pred 2. nedeljo med letom (17. januar)

Veroučna gradiva so odslej na voljo v spletni učilnici, kamor ste bili veroučenci povabljeni preko e-pošte staršev.
Sicer pa je veroučno gradivo za veroučence od 4. do 8. razreda na voljo tudi na spodnjih povezavah.
1., 2. in 3. razred nadaljujejo z dogovorjenim delom v veroučnem gradivu.
Veliko blagoslova pri delu 😉
13. kateheza 4. – 6. razredprenesi
13. kateheza 7. – 8. razredprenesi