Veroučno gradivo pred 3. nedeljo med letom (24. januar)

Veroučna gradiva so odslej na voljo v spletni učilnici, kamor ste bili veroučenci povabljeni preko e-pošte staršev.
Sicer pa je veroučno gradivo za veroučence od 4. do 8. razreda na voljo tudi na spodnjih povezavah.
1., 2. in 3. razred nadaljujejo z dogovorjenim delom v veroučnem gradivu.
Veliko blagoslova pri delu 😉
14. kateheza za 4. – 6. razredprenesi

14. kateheza za 7. – 8. razredprenesi