Cerkev leži vrh hriba sredi naselja. Sestavljajo jo ladja s stranskima kapelama tristransko sklenjen prezbiterij, zvonik s piramidasto kapo in pritlična zakristija. Vsa notranjost je obokana. Veliki oltar je iz leta 1748, stranska oltarja pa iz druge polovice 18. stoletja. Prižnica je neogotska, v zvoniku je zvon iz leta 1599 s slovenskim napisom. Gre za tipično, v baroku predelano, a v jedru še srednjeveško stavbo z dragocenim inventarjem.

Vir:

  1. velenje.si

Plešivec, Sv. Miklavžguest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments