Cerkev leži v vasi. Stavba je sestavljena iz pravokotne ladje z na južni strani prizidano kapelo, tristransko sklenjenega prezbiterija, zvonika s čebulasto kapo in pritlične zakristije. Vsa notranjost je obokana. Veliki oltar je iz konca 18. stoletja, stranski oltar Sv. Gregorija Velikega sodi k tipu zlatih oltarjev, in sicer iz sredine 17. stoletja. Prižnica je iz sredine 19. stoletja.Cerkev je primer tipične, a močno predelane poznogotske podružnice z dragoceno baročno opremo.

Vir:

  1. velenje.si

Škalske Cirkovce, Sv. Ožboltguest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments