Slavilni večer

Posted by:

V soboto, 18. 1., po večerni maši (19.50) pripravljajo mladi slavilni večer s pesmijo in molitvijo pred Najsvetejšim z naslovom »Veselite se v Gospodu« (Flp 4,4).

Vabljeni!

slavilni večer_januar 2020_1

Več →
0

1. november – praznik vseh svetnikov

Posted by:

Na praznik vseh svetih bo v Škalah, Plešivcu in Podkraju molitev na pokopališču in blagoslov grobov takoj po mašah. Molitev na starem pokopališču v Šmartnem bo ob 17.15 uri, ob 17.30 pa bo v župnijski cerkvi molitev vseh štirih delov rožnega venca. Namesto spominov oz. molitev na posameznih grobovih je pri vseh mašah darovanje za maše za rajne, ki bodo darovane na dan vernih duš, 2. novembra.

Več →
0

Vsi sveti

Posted by:

namesto sveč_za cerkev

Vabljeni, da ob spominu na rajne prižgete kakšno svečo manj in raje darujete za mašne namene, za ljudi v stiski ali v kak drug dober namen. Tudi letos bo v naši župniji pobuda, da namesto sveč na grobove darujete za prenovo župnijske cerkve. Na voljo bodo simbolične zastavice, ki jih boste prejeli ob prostovoljnih prispevkih in jih ...

Več →
0

IMAŠ MOČ – poletni oratorij 2019

Posted by:

V tednu od 1. do 5. julija je več kot 87 otrok in preko 30 animatorjev s sodelavci doživelo lep poletni ora-torij, na katerem smo preko slovenske pripovedke o Petru Klepcu spoznavali vrline, potrebne za življenje.

Hvala voditeljici Katarini Mihelak in vsem animatorjem, ki so se že od začetka februarja pridno pripravljali na oratorij in z veseljem spremljali najmlajše. Hvala staršem, starim staršem in drugim župljanom, ki ste vsak dan skrbeli za obilico priboljškov ter tudi s prostovoljnimi prispevki podprli izvedbo ...

Več →
0

VSEŽIVLJENJSKA KATEHEZA

Posted by:

Pastirsko pismo za postni čas 2019 – drugi del

Dragi bratje in sestre!

»Zato, moji ljubi bratje /in sestre/, bodite stanovitni, neomahljivi, nadvse uspešni v Gospodovem delu, saj veste, da vaš trud v Gospodu ni prazen« (1 Kor 15,58). O »Gospodovem delu«, ki nam ga je zaupal kot trajno katehezo, smo razmišljali prejšnjo nedeljo. Ugotovili smo, da smo je potrebni kot naslovniki, a hkrati smo poklicani tudi biti kateheti, vsak v svojih okoliščinah. Vsi, ne le duhovniki in škofje ter katehistinje in ...

Več →
0

VSEŽIVLJENJSKA KATEHEZA

Posted by:

Pastirsko pismo za postni čas 2019 – prvi del

Dragi bratje in sestre, prisrčen pozdrav v Gospodu!

Postni čas je pred nami in vaši škofje želimo z vami nadaljevati poglabljanje krstne zavesti, o kateri smo vam pisali lani. Krst je za vsakega prvi korak njegovega vstajenja in ponudba novega življenja. Po njem smo poklicani k misijonski dejavnosti, da bi bili tudi drugi deležni sadov smrti in vstajenja Jezusa Kristusa ter zaživeli iz te podarjene novosti življenja. V duhu krstnega poslanstva ...

Več →
0
Page 1 of 2 12